Veiklos įsivertinimas

Veiklos įsivertinimo darbo grupė Ustukių pagrindinio ugdymo skyriuje

Rasa Paužuolienė – darbo grupės pirmininkė, Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
Rūta Pačinskienė – darbo grupės narė, mokytoja;
Rita Balčiauskienė – darbo grupės narė, mokytoja.

Vidaus įsivertinimo temos „Pagalba mokiniui“ išvados:

  1. Mokiniai sulaukia pagalbos iš klasės vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų.
  2. Tėvai informuoti kokie specialistai dirba skyriuje ir esant reikalui žinotų kaip su jais susisiekti.
  3. Vyksta nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir tėvų.
  4. Pamokose užduotys diferencijuojamos ir individualizuojamos.
  5. Skyriuje laiku nustatomi specialieji mokymosi poreikiai.
  6. Gabūs vaikai ugdomi jiems reikalingu lygiu.
  7. Skyriuje vyrauja draugiški mokinių ir mokytojų santykiai.

Rekomendacijos:

  1. Gerinti psichologo darbą.
  2. Didesnį dėmesį skirti gabiems mokiniams.
  3. Skatinti tėvus aktyviau dalyvauti ugdymo procese.