Neformalus ugdymas

Neformaliojo ugdymo programos

Eil. Nr. Būrelio pavadinimas Klasė Val. skaičius Mokytojas
1. „Hello English“ 1 1 D. Vadapalienė
2. Sportuok – būk sveikas 2 1 Z. Mikšienė
3. Jaunieji praeities smalsautojai 3 1 M. Zajarskienė
4. Gerumo mokyklėlė 4 1 R. Pačinskienė
5. Mišrus vokalinis ansamblis 2-4 1 A. Grigaliūnienė
6. Jaunučių šokių grupė 1-4 1 N. Sakalauskienė
7. Pažink, atrask, suprask 6-10 1 D.Šienauskienė
8. Žaidžiame teatrą 1 2 R. Balčiauskienė
9. Grojame liaudies instrumentais 1-7 2 A. Grigaliūnienė
10. Žaidžiame futbolą 6-10 1 V. Vaikšnoras
11. Jaunučių šokių grupė 6-7 1 N. Sakalauskienė
12. Darbščiųjų rankų būrelis 6-10 1 S. Jukštienė
13. Merginų šokių grupė 6-10 2 N. Sakalauskienė
14. Mišrus vokalinis ansamblis 6-7 1 A. Grigaliūnienė
15. Kompiuteris ir aš 5-8 0,5 N. Pagojienė
16. Kompiuterinė leidyba 9-10 0,5 N. Pagojienė
17. Jaunieji geografai 6-10 1 L. Skoblickaitė