Veiklos dokumentai

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos strateginis veiklos planas

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos veiklos planas

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

Mokinių ugdymosi pasiekimų vertinimo tvarka