INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2020-2021 m. m. ugdymo procesą mokykloje pradedame įprastu būdu, tačiau jis organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje pagal galimybes maksimaliai bus laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

1. Mokinių atvykimas į mokyklą/išvykimas namo:

Ikimokyklinės – priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai įeina ir išeina pro pagrindinį mokyklos įėjimą.
6 ir 8 klasės mokiniai įeina ir išeina pro sporto salės duris.

2. Mokymosi vieta:

Mokiniams pamokos vyks jiems paskirtuose kabinetuose. Mokytojai ateina į skirtą klasei kabinetą, mokiniai po kabinetus nevaikšto, išskyrus užsienio kalbų, gamtos mokslų, muzikos, fizinio ugdymo, informacinių technologijų ir technologijų pamokas. Į šių dalykų kabinetus mokiniai eina tik po skambučio.

Klasėms skirti kabinetai:

Ikimokyklinės – priešmokyklinės grupės vaikai – 17 kab.
1 kl. Ir 4 kl. – 22 kab.
2 kl. Ir 3 kl. – 2 kab.
6 kl. – 30 kab.
8 kl. – 31 kab.

Pertraukų metu mokiniai būna tik savo aukšto koridoriuje, po mokyklą nelaksto. Tuo metu kabinetai išvėdinami. Kadangi koridoriuje bus ne viena klasė, mokiniai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Kabinete apsaugos priemonių mokiniams dėvėti nereikia. Mokytojams, išlaikant 2 m atstumą nuo mokinių, asmeninių apsaugos priemonių nereikia, tačiau jeigu juda tarp mokinių, privalo užsidėti.

Per ilgąją pertrauką mokiniai gali išeiti į lauką ir pailsėti lauko teritorijoje, esančioje ties klasės įėjimu/išėjimu. Iš mokyklos teritorijos iki pamokų pabaigos išeiti negalima.     

                      Planuojamas pamokų laikas:

Ikimokyklinės – priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokiniams    6 ir 8 klasės mokiniams  
1. 8.15 – 9.00 val.
2. 9.10 – 9.55 val.
3. 10.05 – 10.50 val.
4. 11.10 – 11.55 val.
5. 12.05 – 12.50 val.
6. 13.00 – 13.45 val.
7. 13.50 – 14.35 val.  
1. 8.00 – 9.45 val.
2. 8.55 – 9.40 val.
3. 9.50 – 10.35 val.
4. 10.55 – 11.40 val.
5. 11.55 – 12.40 val.
6. 12.50 – 13.35 val.
7. 13.40 – 14.25 val.
 

3. Valgykla:

Valgykloje vienu metu valgo ne daugiau kaip 2 klasių mokiniai . Po kiekvieno srauto patalpos bus vėdinamos ir dezinfekuojamos. Atsinešus maistą iš namų, jis valgomas mokyklos valgykloje, valgant tos klasės mokiniams.

Po 3 pamokų slenkamuoju grafiku valgo ikimokyklinės – priešmokyklinės grupės vaikai ir  pradinių   klasių mokiniai.

Po 4 pamokų valgo 6 ir 8  klasės mokiniai.

Kitu laiku mokiniai į valgyklą neina.

                      Svarbu: einant į valgyklą būtina nusiplauti rankas!

4. Mokinių vežiojimas:

Mokiniai, į mokyklų vykstantys maršrutiniu ar mokykliniu autobusu, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Pirmieji įlipę į autobusą užima galines autobuso vietas, kad būtų mažiau mokinių maišymosi.
Mokykliniuose autobusuose mokiniai sėda į jiems paskirtas nuolatines sėdėjimo vietas, jų keisti negali.
Į autobusą lipa ir išlipa iš jo nesigrūsdami, laikydamiesi saugaus atstumo.

5. Rūbinė:

Pirmąsias 2 savaites mokiniai nusirengs klasėse.

Labai svarbu: kuo dažniau plauti rankas su muilu, laikytis 1-2 m atstumo, koridoriuose, renginiuose, autobusuose, neišlaikant atstumo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo kultūros, stengtis neliesti veido rankomis, neiti į mokyklą karščiuojant ar jaučiant peršalimo simptomus.

Prašome visų bendruomenės narių susikaupimo ir pakantumo!

                                                                                                            Administracija

8 klasės baigimo šventė

2020 m. birželio18 d. Ustukių skyriaus 8 klasę baigė Austėja, Rytis, Austytė, Algirdas, Sandra, Irmantas, Žavinta ir Martyna. Birželio 26 d. skyriaus vedėja Rasa Paužuolienė visiems mokiniams įteikė baigimo pažymėjimus, padėkos raštus.

Šventėje skambėjo muzika, padėkos žodžiai skirti mokytojams. Pradinių klasių mokytoja Rūta Pačinskienė vaikams padovanojo išsaugotus piešinius ir rašto darbus. Su 8 klasės vadove Daiva Šienauskiene mokiniai sodino rožę, skraidino “svajonių“ balionus, o Mūšos upėje plukdė sėkmės laivelius. Mokiniai keliavo paskutinį kartą mokyklos koridoriais. Kartu su muzikos mokytoja, klasės vadove, dainavo smagias dainas. Klasėse rado ir išsprendė galvosūkius.

Vieni kitiems palinkėję gražių vasaros atostogų bei gero skrydžio, išsiskirstė!

Būkime saugūs vandenyje

-

Artėjant maudymosi sezonui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos plaukimo federacija atkreipia dėmesį į saugų elgesį vandenyje ir ragina laikytis įprastų taisyklių, kurias suaugusieji turėtų priminti vaikams:

1. Nesimaudyti vieniems, nepalikti vaikų be priežiūros.
2. Maudytis tik tam skirtose vietose ir laikytis saugaus elgesio taisyklių, nuorodų maudymosi vietose.
3. Vengti šuolių ant galvos.
4. Naudoti gelbėjimo liemenes.
5. Naudoti kepures ir kitus galvos apdangalus apsisaugojant nuo perkaitimo.
6. Prie jūros atkreipti dėmesį į perspėjamuosius ženklus, vėliavas.
7. Nevartoti svaiginančių gėrimų.
8. Į vandenį įbristi, prisipratinti prie vandens, apžiūrėti maudymosi vietą.
9. Įvykus nelaimei kviesti pagalbą, skambinti tel. 112. Pagalbą skęstančiajam patys galite suteikti tik tada, kai žinote gelbėjimo veiksmus.
10. Savo fizinius gebėjimus demonstruokime sporto varžybose, bet ne ežeruose, upėse ar jūroje.
Saugokite save ir kitus. Vanduo – ne vieta elgtis neatsakingai.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą apie (ne)saugų elgesį vandenyje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fpS-u_xz5Pg&feature=emb_logo

Daugiau informacijos: https://mokausiplaukti.lt/2020/05/28/saugi-vasara-prie-vandens-misija-imanoma/

Žemės diena

Žemės diena (angl. Earth Day) – diena, kai kasmet kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose.

  Kiekvienais metais prie mokyklos iškeliama Žemės vėliavą, kuri plevėsuoją visą mėnesį iki Tarptautinės motinos Žemės dienos, kuri minima balandžio 22 d. Žemės dieną vedamos ,,žaliosios pamokos“ ugdymo įstaigos vaikams. Pristatoma aplinkos apsaugos svarba, skatinamas kasdienis gamtos pažinimo siekis. Mokinių piešiniai, nuotraukos, linkėjimai skirti žemei.

Projektas, skirtas smurto artimoje aplinkoje prevencijai

Pasvalio rajone pradedamas vykdyti projektas „Smurto artimoje aplinkoje prevencija Biržų, Pasvalio, Ukmergės savivaldybėse“.

Projekto rengėjai – Asmenybės brandos centro specialistai.

Projekto partneris – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba.

Projekto tikslas – teikti kompleksines paslaugas, skirtas smurto artimoje aplinkoje prevencijai Biržų, Pasvalio, Ukmergės savivaldybėse.

Pasvalio rajone bus teikiamos individualios psichologo konsultacijos, vedami mokymai švietimo įstaigų specialistams, grupinės psichikos sveikatos specialisto konsultacijos šeimoms. Konfliktiškus santykius, krizines situacijas patiriančios šeimos dalyvaus programoje „Būti ir nekentėti“ ir mokysis identifikuoti aplinkinių vaidmenį ir pagalbos būdus esant vienam šeimos nariui priklausomam nuo alkoholio, linkusiam į smurtinį elgesį, nebegebančiam tinkamais būdais spręsti konfliktinių situacijų.

Registruotis į mokymus ir konsultacijas maloniai prašome telefonu 8 611 16837.

Karantino metu projekto veiklos bus vykdomos nuotoliniu būdu.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos darbas karantino metu

Mokiniai, mokytojai, tėvai informacinių technologijų naudojimo klausimais gali kreiptis į Ustukių skyriaus skaitmeninių technologijų administratorių Andrių Pagojų el. paštu a.pagojus@pasvalys.lt, tel. 8 618 58916

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla ir skyriai
KARANTINO METU paslaugas teikia NUOTOLINIU BŪDU
(el. p.: levensm@pasvalys.lt , tel. 8 451 34213, 34352).
Į patalpas įeiti galima tik esant neatidėliotinai situacijai, pasirūpinus savo ir aplinkinių saugumu.

Administracijos telefonai:

Direktorė Lina Rauckienė, 8 614 76275, lina.gabriel@gmail.com

Ustukių skyriaus vedėja Rasa Paužuolienė, 8 682 46579, rasapa@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Antanas Liubinas, 8 612 30242, a.liubinas6@gmail.com

Vyr. finansininkė Rita Vitkienė, 8 682 25335, r.vitkiene@pasvalys.lt

Raštinės vedėja Rasa Simonaitienė, 8 657 72039, rasasimonaitiene@gmail.com

Mokymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas