PUPP

2014-2015 METŲ ANALIZĖ

Metai

2014

2015

Mokinių skaičius

11

(3 specialiųjų

poreikių

mokiniai)

12

(2 specialiųjų

poreikių

mokiniai)

Laikė lietuvių k. 8 10
Iš jų:
– Išlaikė 8 9
– Neišlaikė 1
Laikė matematiką 8 10
Jš jų:
– Išlaikė 6 6
– Neišlaikė 2 4

Skyriaus vedėja Rasa Paužuolienė