Mokytojų konsultacijos

Ilgalaikės mokytojų konsultacijos (2015-2016 mokslo metų I pusmetis)

Eil.nr. Dalyko pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Diena, laikas Vieta
1. Gimtoji kalba D. Stragienė Trečiadienis

6 pamoka

18 kab.
2. Gimtoji kalba R. Mudurienė Ketvirtadienis

Po 7 pamokų

18 kab.
3. Anglų kalba D. Vadapalienė Antradienis

6 pamoka

19 kab.
4. Rusų kalba E. Cibulskienė Pirmadienis

6 pamoka

31 kab.
5. Prancūzų kalba I. Medžiuvienė Kiekvieną dieną po 6 pamokų Biblioteka
6. Matematika B. Demenienė Pirmadienis, trečiadienis 7.30 val. 30 kab.
7. Matematika Z. Vaščenkova Ketvirtadienis

7 pamoka

30 kab.
8. Informacinės technologijos N. Pagojienė Antradienis

7 pamoka

32 kab.
9. Fizika L. Rožėnienė Trečiadienis

7 pamoka

30 kab.
10. Chemija

Biologija

Gamta ir žmogus

S. Jukštienė Antradienis

7 pamoka

3 kab.
11. Istorija D. Gribauskienė Ketvirtadienis

7 pamoka

19 kab.
12. Istorija R. Paužuolienė Trečiadienis

7 pamoka

19 kab.
13. Geografija L. Skoblickaitė Ketvirtadienis

7 pamoka

31 kab.
14. Muzika A. Grigaliūnienė Antradienis

7 pamoka

29 kab.
15. 1 kl. mokiniams R. Balčiauskienė Trečiadienis

6 pamoka

28 kab.
16. 2 kl. mokiniams Z. Mikšienė Pirmadienis

6 pamoka

2 kab.
17. 3 kl. mokiniams M. Zajarskienė Ketvirtadienis

6 pamoka

21 kab.
18. 4 kl. mokiniams R. Pačinskienė Pirmadienis

6 pamoka

22 kab.