Patyčios. Ką gali padaryti tėvai

patycios

Priekabiavimas arba tyčiojimasis – tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus vaikų ir paauglių elgesys, nukreiptas prieš silpnesnį vaiką, siekiant sukelti jam skausmą – fizinį ar emocinį. Priekabiavimas tai:
¤ Pravardžiavimas
¤ Erzinimas
¤ Grasinimas
¤ Mušimas
¤ Spardymas
¤ Stumdymas
¤ Apkalbinėjimas
¤ Ignoravimas
¤ Daiktų gadinimas
¤ Daiktų ar pinigų atiminėjimas

Kur priekabiavimas vyksta?

Labai dažnai priekabiaujama mokykloje ar greta mokyklos: pakeliui į mokyklą, iš mokyklos, klasėse, koridoriuose ir pan. Patyčias vaikai patiria ir kiemuose, šalia namų, žaidimo aikštelėse, parkuose, įvairiose vietose, kur vaikai lankosi, leidžia laisvalaikį.

Ar jūsų vaikas patiria bendraamžių tyčiojimąsi?

Nėra specifinių ženklų, rodančių, kad Jūsų vaikas patiria kitų
bendraamžių patyčias ar priekabes. Tačiau gali būti, jog Jūsų vaikas sunkiai bendrauja su vienmečiais ir galbūt patiria jų tyčiojimąsi. Jei pastebėjote, kad vaikas:
– grįžta iš mokyklos su sugadintais daiktais, praradęs daiktą ar pinigus;
– turi mėlynių, įdrėskimų ar panašių žymių;
– pradėjo eiti kitu keliu iš namų į mokyklą;
– pradėjo nenorėti eiti į mokyklą be jokios aiškios priežasties;
– grįžęs iš mokyklos būna irzlus, nuliūdęs ar neįprastai emocingas,
galbūt jis patiria patyčias?

Kuo galite padėti savo vaikui, jeigu jis patiria bendraamžių tyčiojimąsi?

Sužinojus apie tai, kad Jūsų vaikas patiria bendraamžių patyčias, Jums gali būti pikta arba liūdna. Kartais vaikai nedrįsta tėvams pasakyti apie patiriamą priekabiavimą, nes bijo nuliūdinti savo tėvus, o kartais vaikai baiminasi, kad tėvai nepatikės arba tiesiog pasakys:“Nekreipk dėmesio“.
¤ Jei vaikas papasakoja Jums, kad patiria bendraamžių patyčias, pirmiausia išklausykite jį. Leiskite vaikui išpasakoti viską, kas jam nutiko.
¤ Papasakodamas apie bendraamžių patyčias, vaikas gali laikyti save skundiku. Būtinai pasakykite vaikui, kad jis gerai padarė papasakodamas Jums apie tai.
¤ Nepulkite sakyti: „Nebūk skystablauzdis, juk tave tik erzina“, „Visa tai praeis“, „Tvarkykis su tuo pats“. Negalvokite, kad vaikas pats vienas susitvarkys su priekabiavimu. Jei vaikas pasakoja Jums apie tai, kas vyksta, jis prašo Jūsų pagalbos.
¤ Nekaltinkite vaiko dėl patiriamų patyčių, sakydami: „Pats esi kaltas dėl to…“ Vaikai nėra kalti dėl to, kad iš jų tyčiojasi.
¤ Galbūt Jūs nujaučiate, kad Jūsų vaikas patiria priekabiavimą, tačiau nedrįsta Jums nieko pasakoti. Tuomet galite paklausti apie tai savo vaiko draugų ar mokytojų.
¤ Labai svarbu, kad Jūsų vaikas kam nors papasakotų apie patiriamą priekabiavimą. Jeigu jis atsisako apie tai kalbėti su Jumis, pasiūlykite jam pasikalbėti su kuo nors kitu – šeimos nariu, mokytoju ar paskambinti į Vaikų liniją nemokamu telefonu: 8-800-11111. Rašykite Jūs, pasiūlykite rašyti savo vaikui mokykloje veikiančiu pagalbos elektroniniu paštu pagalba.tau@gmail.com
¤ Kai Jūsų vaikas papasakoja apie patyčias, labai svarbu, kaip Jūs reaguojate ir elgiatės toliau. Nevertėtų elgtis skubotai, pavyzdžiui, pulti susitikti ir pasikalbėti su priekabiaujančio vaiko tėvais. Gali būti, kad būtent tokio elgesio Jūsų vaikas ir bijo. Jis gali baimintis, kad dėl to priekabiavimas tik dar labiau sustiprės.
¤ Būtinai aptarkite kartu su vaiku, ką ir kaip toliau daryti. Galbūt Jūs galite vaikui pasiūlyti užrašyti, kaip iš jo tyčiojamasi.
¤ Aptarkite galimybę drauge nueiti pasikalbėti su mokytojais. Gali būti, kad vaikas norės kalbėti ne su savo auklėtoju, o su kitu mokytoju, su kuriuo kalbėdamasis jis jausis saugiai.
¤ Labai svarbu, kad Jūs kalbėtumėtės su mokytojais apie patyčias, kad ir jie žinotų, kas vyksta. Gali būti, kad šaipomasi ne tik iš Jūsų vaiko, bet ir iš kitų vaikų. Negalvokite, kad Jūs keliate nemalonumų mokytojams ar bereikalingai eikvojate jų laiką. Jūs galite pakalbėti ir su mokyklos direktore, mokytojais, su jais pasitarti, kaip reaguoti į situaciją ir elgtis toliau.
¤ Prisiminkite, kad sumažinti ar sustabdyti priekabiavimą – ne vieno žmogaus jėgoms. Efektyviam šios problemos sprendimui reikalingas aktyvus mokytojų, mokyklos administracijos, tėvų ir mokinių įsitraukimas.
¤ Priekabiavimas nesiliauja iš karto. Tam reikia laiko. Padrąsinkit savo vaiką ir toliau pasakoti jums apie tai, kas vyksta.

Jeigu Jūsų vaikas tyčiojasi iš kito…

Jūs galite nujausti, kad Jūsų vaikas priekabiauja prie kitų vaikų, jei pastebėjote, kad jis yra linkęs su bendraamžiais elgtis agresyviai, kilusius nesutarimus ar konfliktus spręsti jėga, arba netikėtai įsigyja pinigų, namo parsineša Jums nematytų daiktų, kurių jis pats negalėtų nusipirkti.
Sužinoję apie priekabiaujantį savo vaiko elgesį, Jūs galite labai nusivilti ar supykti ant jo. Gali kilti mintis nubausti vaiką. Tačiau geriau susilaikyti ir pamėginti suprasti, kas skatina jį taip elgtis. Kas galėtų skatinti jį tyčiotis iš kitų vaikų? Kartais vaikai pradeda tyčiotis, reaguodami į kažkokius įvykius. Galbūt buvo kokių svarbių pasikeitimų šeimoje ar mokykloje? Galbūt vaikas turi mokykloje kažkokių sunkumų, su kuriais jis pats nesusitvarko? Galbūt iš Jūsų vaiko taip pat kas nors tyčiojosi?

Ką daryti?

¤ Pirmiausia pabandykite pasikalbėti ramiai su savo vaiku apie tai, kas vyksta. Paskatinkite jį kalbėti ir papasakoti, kas skatina jį taip elgtis. Galbūt Jūsų vaikui reikalinga Jūsų pagalba?
¤ Jei nepavyksta su vaiku pasikalbėti iš pirmo karto, turėkite kantrybės. Parodykit vaikui, kad Jums rūpi, kas vyksta, ir esate sunerimęs dėl jo.
¤ Siekiant sumažinti vaiko agresyvumą, gali prireikti ir kitų žmonių pagalbos: kitų šeimos narių, auklėtojo, mokytojo ar psichologo.
¤ Nesitikėkite staigių vaiko elgesio pokyčių. Gali reikėti daug pastangų ir laiko, kad priekabiavimas sumažėtų.

Informacija parengta pagal PVC medžiagą