Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Sandra Maračinskienė dirba:

Savaitės diena Darbo laikas
Antradienis 7.30-11.30
Trečiadienis 7.30-11.30
Penktadienis 8.00-11.30

Specialusis pedagogas:

  • yra Vaiko gerovės komisijos narys;
  • individualių ir grupinių pratybų metu teikia specialiąją pedagoginę pagalbą per lietuvių kalbos ir matematikos pamokas, naudojant įvairius, alternatyvius ugdymo metodus bei būdus, atitinkančius mokinio poreikius, galimybes, sunkumus;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams;
  • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 

Mūsų rajono specialieji pedagogai, logopedai turi savo svetainę http://pasvaliospecialistai.jimdo.com/ . Kviečiame apsilankyti.

Įvairios nuorodos, programėlės šiuolaikiniams vaikams
http://androidvaikams.weebly.com/

Kaip pildyti dokumentus, siunčiant mokinį į PPT

Alternatyvūs mokymo metodai
Traukinukas