Pagalbos mokiniui specialistai

Specialusis pedagogas

Logopedas

Socialinis pedagogas

Psichologas