Mokytojams

Specialiojo ugdymo pasikeitimai

Alternatyvaus mokymo metodai

Atmintinė pedagogui apie vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą ir tenkinima (PDF formatu)
Atmintinė pedagogui apie vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą ir tenkinima (MS Word formatu)

Mokinių sąsiuvinių tvarkos reikalavimai (PDF formatu)
Mokinių sąsiuvinių tvarkos reikalavimai (MS Word formatu)

Priekabiavimas. Lankstinukas mokytojams (PDF formatu)
Priekabiavimas. Lankstinukas mokytojams (MS Word formatu)

Mokykos nelankymo priežastys ir mokymosi motyvacija (PDF formatu)
Mokykos nelankymo priežastys ir mokymosi motyvacija (MS Powerpoint formatu)

Atmintinė pedagogui apie bendradarbiavimą su šeima