Mokytojai

mokytojai

2018-2019 mokslo metų mokytojai

Žydrinė Marcinkienė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Daiva Stragienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Elida Cibulskienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė, etikos vyresnioji mokytoja
Asta Grigaliūnienė – muzikos vyresnioji mokytoja
Dalia Bielskienė
– mokytojo padėjėja
Vilma Gaigalaitė – psichologė
Roma Jackūnienė –biologijos mokytoja metodininkė
Stanislava Leveikienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Sandra Maračinskienė – specialioji pedagogė
Irena Medžiuvienė – bibliotekininkė, mokytojo padėjėja
Rasuolė Mudurienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Neringa Misevičiūtė – informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Jurgita Paušienė – biologijos vyresnioji mokytoja
Daiva Paužuolienė – pradinių klasių mokytoja
Rasa Paužuolienė – skyriaus vedėja, istorijos vyresnioji mokytoja
Ligita Rožėnienė – fizikos vyresnioji mokytoja
Nida Sakalauskienė – choreografijos mokytoja metodininkė, dailės, technologijų vyresnioji mokytoja
Laima Skoblickaitė –geografijos, ekonomikos, žmogaus saugos mokytoja
Daiva Šienauskienė – socialinė pedagogė
Inga Ruželienė – vyresnioji logopedė
Inga Lapienė –tikybos mokytoja
Daiva Vadapalienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Zina Vaščenkova – matematikos vyresnioji mokytoja
Virginijus Vaikšnoras – kūno kultūros mokytojas metodininkas, technologijų vyresnysis mokytojas
Marytė Zajarskienė – ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytoja