Mokytojai

Vardas, pavardė Specialybė Kvalifikacinė kategorija
Sandra Baliūnienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė Mokytoja
Daiva Paužuolienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja
Stanislava Leveikienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja
Laima Skoblickaitė Geografijos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Rasa Vasilauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Liuda Gertienė Anglų kalbos mokytoja Metodininkė
Elida Cibulskienė Etikos, Rusų kalbos mokytoja Metodininkė
Zina Vaščenkova Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Neringa Misevičūtė Informacinių technologijų mokytoja Metodininkė
Ligita Rožėnienė Fizikos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Roma Jackūnienė Biologijos mokytoja Metodininkė
Jurgita Paušienė Chemijos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Rasa Paužuolienė Istorijos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Nida Sakalauskienė Dailės, technologijų, choreografijos mokytoja Metodininkė
Asta Grigaliūnienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Virginijus Vaikšnoras Fizinio ugdymo, Technologijų mokytojas Metodininkas