Mokyklos administracija

Lina Rauckienė – mokyklos direktorė, II vadybinė kategorija
El. paštas: levensm@pasvalys.lt; lina.gabriel@gmail.com
Telefonas: (8~451)34352

Rasa Paužuolienė – skyriaus vedėja
El. paštas: ustukium@pasvalys.lt; rasapa@gmail.com
Telefonai: (8~451)44448; 8 620 28004

Antanas Liubinas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
El. paštas: a.liubinas6@gmail.com
Telefonai: (8~451) 44448; (8~451) 34213