Moksleiviai

Klasė Auklėtojas Mokinių skaičius
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė Stanislava Leveikienė 10
1 klasė Rita Balčiauskienė 12
2 klasė Zita Mikšienė 11
3 klasė Marytė Zajarskienė 10
4 klasė Rūta Pačinskienė 11
6 klasė Irutė Medžiuvienė 17
7 klasė Laimutė Skoblickaitė 16
8 klasė Stasė Jukštienė 12
9 klasė Daiva Vadapalienė 13
10 klasė Virginijus Vaikšnoras 18