Istorija

Vitartų aštuonmetės mokyklos (dabar Ustukių pagrindinė) istorija prasideda nuo 1925 m. Tais metais įsteigta Ustukių pradinė mokykla pas valsčiaus viršaitį A. Dopkevičių. Veikė keturi skyriai, kuriuose mokėsi apie 70 mokinių. Pirmosios mokytojos Tupelytė ir Katakinaitė. Mokyklos vedėju dirbo Vincas Velžys.
1928 m. mokykla atkeliama arčiau vieškelio į Stankevičiaus sodybą Ustukių kaime. 1927 – 1928 m. mokėsi 44 mokiniai, dirbo mokytoja Kavaliauskienė.
1930 m. atidarytas antras Ustukių pradinės mokyklos komplektas Dumplio name Pervalkų kaime, kur veikė trys klasės. Dirbo mokytoja O. Paliūnaitė – Krištopaitienė.
1931 m. buvo nupirktas iš dvarponio Marijono Chodokausko Vitartų dvaro centras. Čia įsikūrė Vitartų pradinė mokykla. Joje veikė 4 skyriai. Vitartų pradinėje mokykloje dirbo mokytojai Kavaliauskienė, O. Paliūnaitė, Zubaitė, Drumžlytė, Baranauskaitė, Kireilis, Nepraustis, Nepraustienė, Jasilionis, Jasilionienė, Valašinienė ir Dovalskis.
1954 m. Vitartų pradinė mokykla buvo perorganizuota į septynmetę mokyklą. 1956 m. buvo išleista pirmoji mokyklą baigusių mokinių laida. Septynmetėje dirbę mokytojai: Dovolskis, Baltušytė, Gaidomavičiūtė, Galinis, Kurlianskienė, Katalynas, Jackevičiūtė, Dumšytė, Tučkytė, Avižonytė, Žalkauskaitė.
Nuo 1962 m. rugsėjo 1 d. Vitartų septynmetėje atidaroma aštuntoji klasė ir mokykla pavadinama aštuonmete. Mokykloje mokėsi 132 mokiniai.
1967 m. vasario mėnesį pradėtas statyti naujas mokyklos pastatas prie „Pavasario“ kultūros namų. Naujoji Ustukių aštuonmetė mokykla buvo atiduota naudojimui 1967 m. lapkričio 21 d.
1986 – 1987 metais mokykla tampa devynmete, o nuo 1999 metų – dešimtmete.
2006 m. gruodžio 18 d. atidaroma sporto salė.
Pirmasis mokyklos direktorius – S. Valašinas. Vėliau mokyklai vadovavo B. Valašinienė, A. Balčėtienė, S. Mikoliūnaitė, B. Kairys, S. Šimkienė (ilgiausiai – 20 metų – vadovavusi direktorė), G. Gelažauskas, V. Gaigalienė.
Nuo 2004 m. mokyklai vadovauja L. Rauckienė.
Mokyklą baigė 44 laidos. Mokykloje dirba 7 buvę šios mokyklos mokiniai.
Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. mokykla turi Žilpamūšio pradinio ugdymo skyrių.
Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota, prijungiant prie Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos. Mokykla tampa Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyriumi.